• Vår- och höststädning
  • Gräsklippning och ogräsrensning
  • Gödsling och jordförbättring
  • Häckklippning
  • Beskärning av rosor, buskar och fruktträd
  • Plantering och skötsel av blomsterurnor
  • Vattning
  • Föryngring av övervuxna häckar och buskage
  • Nyanläggning och plantering av träd, buskar och perennplanteringar
  • Stöttning i att komma igång med tex grönsaksodling
  • Trädfällning

Jag erbjuder rådgivning och framtagning av förbättringsförslag och skötselplaner. Skulle ni behöva hjälp med annan typ av anläggning i utemiljön eller arboristtjänster så har jag ett bra samarbete och kan förmedla även de tjänsterna.

Många skötselåtgärder i trädgården beviljar RUT-avdrag, se skatteverkets hemsida för mer information.

Under våren 2022 kommer jag att ta examen  i två kurser vid Akademi Båstad:

Dagvattenhantering i utemiljön

Problem med skyfall och översvämningar blir mer och mer påtagliga i urbana miljöer där stora delar av utemiljön är hårdgjord. Alla behöver och KAN hjälpas åt att fördröja och rena dagvatten lokalt innan det leds vidare ut och belastar ledningssystemet, det finns en mängd lösningar som går att tillämpa utan större ingrepp.

Ekosystemtjänster i praktiken

Många tänker inte på det men ekosystemen i vår närhet bidrar med en hel del gratis tjänster som tex klimatreglering, dagvattenrening, erosionsskydd, hälsa och välbefinnande. En kartläggning och analys av befintliga ekosystemtjänster är ett bra redskap för att se över om det finns något som kan göras ännu bättre i en bostadsmiljö. 

KONTAKTA OSS